Przewiń
Strefa startu/mety

mapka

Biuro zawodów oraz strefa startu/ mety zostanie zlokalizowana w centrum Karpacza na ul. Konstytucji 3 Maja 48

Zapewniamy transport zawodników z Hotelu Gołębiewski na start zawodów.